Τράπεζα της Ελλάδος: Αναθεώρηση προς τα κάτω για την ανάπτυξη

Αναθεωρεί προς τα κάτω η Τράπεζα της Ελλάδος τις εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2022, προβλέποντας ανάπτυξη 3,2% για την φετινή χρονιά έναντι 3,8% που ήταν η αρχική πρόβλεψη.

Μάλιστα, το δυσμενές σενάριο περιλαμβάνει πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2022, ενώ υπάρχει εκτίμηση για ανάπτυξη 0,3% το 2023.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 7,6% το 2022.

Σημαντικός παράγοντας για την αναθεώρηση των προβλέψεων αποτελούν η αβεβαιότητα που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και η ενεργειακή κρίση και η συνεπαγόμενη ακρίβεια στην αγορά.

Ευμενές σενάριο

Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, το 2023 προβλέπεται αναπτυξιακός ρυθμός 4,1% για την ελληνική οικονομία, την στιγμή που για το 2024 προβλέπεται ανάπτυξη 3,6%. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αποκλιμάκωση του πολέμου μέχρι τα τέλη του έτους και η μείωση των τιμών ενέργειας.

Δυσμενές σενάριο

Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα είναι 1,8% το 2022, 0,3% το 2023 και 4,9% το 2024. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση παράτασης του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι το 2023, διακοπής της ροής φυσικού αερίου και πετρελαίου από την Ρωσία και αδυναμίας αντικατάστασης των ελλείψεων σε ενεργειακούς πόρους.

Πληθωρισμός

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 7,6% το 2022, εξαιτίας της ανοδικής πορείας των ενεργειακών αγαθών, αλλά και των ανατιμήσεων στα είδη διατροφής. Η πρόβλεψη περιλαμβάνει σταδιακή υποχώρηση το 2023 και το 2024.

Δημοσιονομικά

Για τα δημοσιονομικά μεγέθη, το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2022 προβλέπει πρωτογενές έλλειμμα 2% για το 2022, με ταυτόχρονη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, που θα διαμορφωθεί σε 180,2% (έναντι 187,3%) εξαιτίας κυρίως της προς τα άνω αναθεώρησης της πρόβλεψης του πληθωρισμού και συνεπώς και του ονομαστικού ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 177%.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2022 προβλέπει την επιστροφή κατά τα επόμενα έτη σε πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια (1,1% το 2023, 2,1% το 2024 και 2,3% το 2025).

Η πρόβλεψη για τα επόμενα έτη ενσωματώνει τη μονιμοποίηση των δύο κυριότερων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της διετίας 2021-2022, που αφορούν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.

Τουρισμός

Η πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι οι τουριστικές εισπράξεις το 2022 αναμένεται να διαμορφωθούν στο 80% περίπου των εισπράξεων του 2019, ενώ θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία και το διάστημα 2023-2024.

Τέλος, οι εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αύξηση.