Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Ουκρανία: η ΕΕ καταλήγει σε συμφωνία για πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας

Εξ αιτίας του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των καταγγελλόμενων φρικαλεοτήτων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να επιβάλει πέμπτη δέσμη οικονομικών και ατομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η συμφωνηθείσα δέσμη περιλαμβάνει σειρά μέτρων που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη πίεση επί της ρωσικής κυβέρνησης και οικονομίας και σε περιορισμό των πόρων που διαθέτει το Κρεμλίνο για την επίθεση.

Η δέσμη περιλαμβάνει:

– απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ εάν προέρχονται ή εξάγονται από τη Ρωσία, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2022. Η αξία των εισαγωγών άνθρακα στην ΕΕ ανέρχεται σήμερα σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

– απαγόρευση να παρέχεται πρόσβαση στους λιμένες της ΕΕ σε σκάφη νηολογημένα υπό τη σημαία της Ρωσίας. Παρεκκλίσεις χορηγούνται για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ενέργεια.

– απαγόρευση σε οποιαδήποτε ρωσική και λευκορωσική επιχείρηση οδικών μεταφορών να μεταφέρει εμπορεύματα οδικώς εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης. Ωστόσο, χορηγούνται παρεκκλίσεις για ορισμένα προϊόντα, όπως φαρμακευτικά, ιατρικά, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του σίτου, και για οδικές μεταφορές για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

– περαιτέρω απαγορεύσεις εξαγωγών, με στόχο τα καύσιμα αεριωθουμένων και άλλα αγαθά, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές και οι προηγμένοι ημιαγωγοί, τα ηλεκτρονικά είδη ανωτέρων προδιαγραφών, το λογισμικό, τα ευαίσθητα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφορών, και νέες απαγορεύσεις εισαγωγών προϊόντων όπως: ξύλο, τσιμέντο, λιπάσματα, θαλασσινές τροφές και ποτά. Οι συμφωνηθείσες απαγορεύσεις εξαγωγών και εισαγωγών ανέρχονται μόνο σε 10 δισ. € και 5,5 δισ. € αντίστοιχα.

– σειρά στοχευμένων οικονομικών μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων και στην κάλυψη των κενών, όπως: γενική απαγόρευση της ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή ρωσικών εταιρειών στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στα κράτη μέλη, εξαίρεση κάθε οικονομικής στήριξης προς ρωσικούς δημόσιους φορείς, εκτεταμένη απαγόρευση των καταθέσεων σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και της πώλησης τραπεζογραμματίων και κινητών αξιών σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα των κρατών μελών της ΕΕ στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις σε εταιρείες των οποίων τα προϊόντα ή η τεχνολογία έχουν παίξει ρόλο στην εισβολή, σε σημαντικούς ολιγάρχες και επιχειρηματίες, υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Κρεμλίνουυποστηρικτές της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης πληροφοριών, που διαδίδουν συστηματικά το αφήγημα του Κρεμλίνου σχετικά με την πολεμική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και μέλη των οικογενειών ατόμων στα οποία έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταστρατηγηθούν οι κυρώσεις της ΕΕ.

Επιπλέον, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε τέσσερις βασικές ρωσικές τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 23 % του μεριδίου αγοράς στον ρωσικό τραπεζικό τομέα. Μετά τον αποκλεισμό τους από το SWIFT, οι τράπεζες αυτές θα υπόκεινται πλέον σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται εντελώς από τις αγορές της ΕΕ.

Στα συμπεράσματά του της 24ης Μαρτίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η Ένωση παραμένει έτοιμη να καλύψει τα κενά και να θέσει στο στόχαστρο πραγματικές και πιθανές προσπάθειες παράκαμψης των ήδη θεσπισθέντων περιοριστικών μέτρων, καθώς και να κινηθεί γρήγορα με πρόσθετες αυστηρές και συντονισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, προκειμένου να αποτρέψει αποτελεσματικά τις δυνατότητες της Ρωσίας να συνεχίσει την επίθεση.

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και προκαλεί μαζικές απώλειες ζωών και τραυματισμούς αμάχων. Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και βάλλει κατά μη στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι υπεύθυνοι, καθώς και οι συνεργοί τους, θα κληθούν να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιορκία της Μαριούπολης και άλλων ουκρανικών πόλεων και η άρνηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων να παράσχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαράδεκτες. Οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να προβλέψουν αμέσως ασφαλείς διαδρόμους προς άλλα μέρη της Ουκρανίας, καθώς και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη και άλλες πολιορκούμενες πόλεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεσή της στο έδαφος της Ουκρανίας, να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρο το έδαφος της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.