ΕΛΣΤΑΤ: Στο 12,8% η ανεργία τον Φεβρουάριο | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 12,8% η ανεργία τον Φεβρουάριο

Στο 12,8% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2022 έναντι 16,1% τον Φεβρουάριο 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,9% τον Ιανουάριο 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι έφτασαν τα 4.118.939 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 455.115 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 (12,4%) και κατά 112.391 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 (2,8%).

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 603.025 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 99.441 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 (14,2%) και αύξηση κατά 7.428 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 (1,2%).

Τα άτομα που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.120.148 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 387.995 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 (11,1%) και κατά 122.526 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 (3,8%).

Σε επίπεδο φύλων, η ανεργία ανήλθε σε 10,1% τον Φεβρουάριο του 2022 έναντι 13,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2021, ενώ στις γυναίκες ανήλθε 16,1% τον Φεβρουάριο του 2022 έναντι 19,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Τέλος, σε επίπεδο ηλικιών, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 32,1% τον Φεβρουάριο του 2022 από 40% τον αντίστοιχο μήνα του 2021, ενώ στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 11,8% τον Φεβρουάριο του 2022 από 15% τον αντίστοιχο μήνα του 2021.