ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 8,3% για την ελληνική οικονομία το 2021 | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 8,3% για την ελληνική οικονομία το 2021

Στα 181,0 δισ. ευρώ ανήλθε το ΑΕΠ της Ελλάδας σε όρους όγκου το 2021 έναντι 167,1 δισ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,3%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ στην αρχική πρόβλεψή της.

Η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του 2021 (μη εποχικά διορθωμένων) όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από τις πηγές.

Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ ανήλθε σε 182,8 δισ. ευρώ το 2021 έναντι 165,3 δισ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,6%.

Σύμφωνα με τις ακολουθούμενες διαδικασίες του προγράμματος διαβίβασης ESA 2010, προβλέπεται και δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το έτος 2021 η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Οι επιδόσεις οφείλονται στις μεταβολές στα εξής δεδομένα:

δσδδδσ
Screenshot_2022-03-04_121308

Η δεύτερη εκτίμηση πραγματοποιείται με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές (Στατιστικές Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών κ.λπ.), καθώς και με τη μέθοδο των πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων ανά προϊόν.