Μέλλον της Ευρώπης : οι προτάσεις των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Μέλλον της Ευρώπης : οι προτάσεις των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία

Οι Ευρωπαίοι πολίτες συναντήθηκαν στη Βαρσοβία στις 7-9 Ιανουαρίου και κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την υγεία, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης συνεχίστηκε στις 7-9 Ιανουαρίου 2022 στη Βαρσοβία, όπου πραγματοποιήθηκε η τρίτη και τελευταία συνάντηση της ομάδας πολιτών για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία. Ορισμένα μέλη της ομάδας συνδέθηκαν εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι προτάσεις των συμμετεχόντων κινήθηκαν γύρω από πέντε θεματικές :

  • Καλύτερος τρόπος ζωής
  • Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας
  • Aναπροσανατολισμός της οικονομίας
  • Aναπροσανατολισμός της άκρατης παραγωγής και της υπερκατανάλωσης
  • Φροντίδα για όλους

Οι συμμετέχοντες ψήφισαν συνολικά 64 προτάσεις. Οι 51 από αυτές εγκρίθηκαν ενώ οι υπόλοιπες 13 δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό (70%) των ψήφων.

Οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής. “Πρόκειται για μεγάλη νίκη για όλους, τόσο σε πρακτικό όσο και σε ηθικό επίπεδο”, δήλωσε ο Σελεστίνο από την Ιταλία.

“[…] Ο πολίτης κατέχει εδώ κεντρική θέση και βιώνει την εμπειρία διαμόρφωσης πολιτικών, τη στιγμή και τις συνεπαγόμενες επιπλοκές, και προσπαθεί να βρει λύσεις ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο κόσμος αισθάνεται ότι συμμετέχει. Οι πολίτες είναι μέρος του συστήματος.”

Η Νίνα, μια συμμετέχουσα από τη Γερμανία, είπε: “Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα και έχουμε ήδη καταλήξει σε πολλές εξαιρετικές προτάσεις και συστάσεις. Ελπίζω, επομένως, ότι οι πολιτικοί της ΕΕ θα δώσουν συνέχεια σε αυτό το εγχείρημα και θα ακούσουν τις γνώμες μας, θα ακούσουν τις φωνές των πολιτών και θα αναλάβουν δράση προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.”

Καλύτερος τρόπος ζωής

Οι συμμετέχοντες πρότειναν την παροχή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ενίσχυση της οργανικής και κάθετης γεωργίας, δηλαδή της μεθόδου καλλιέργειας σε κάθετες επιφάνειες. Κάλεσαν, επίσης, την ΕΕ να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα του φαγητού που διατίθεται στα σχολικά κυλικεία και να εντάξει την παραγωγή τροφίμων στη δημόσια εκπαίδευση.

Μια ακόμα πρόταση αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκής οδηγίας για την αστική ανάπτυξη με στόχο να γίνουν οι πόλεις πιο «πράσινες». Η ομάδα ζήτησε δε τη μεγαλύτερη στήριξη των ποδηλατών και τη διενέργεια περισσότερων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων.

Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας

Οι πολίτες ζήτησαν τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ετικετών το οποίο θα εξηγεί το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων που αγοράζονται εντός της ΕΕ και θα αναγράφει τη χρήση ορμονικών ουσιών σε προϊόντα διατροφής.

Ζήτησαν επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διατροφικού πίνακα για τα υγιεινά τρόφιμα και την υψηλότερη φορολόγηση των ανθυγιεινών τροφίμων ώστε να αποθαρρύνεται η κατανάλωσή τους.

Η ομάδα πολιτών συνέστησε τη δραστική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Η προστασία της βιοποικιλότητας θα γίνει μόνο, αναφέρουν, μέσω της αύξησης των προστατευόμενων περιοχών και της μαζικής αναδάσωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει και σταδιακή μείωση της εντατικής εκτροφής ζώων, τόνισαν.

Επαναπροσδιορισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης

Οι συμμετέχοντες πρότειναν την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των προϊόντων μέσω της επέκτασης της εγγύησης που αυτά φέρουν και της θέσπισης ανώτατης τιμής για τα ανταλλακτικά.

Η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να ισχύουν και στα εισαγόμενα προϊόντα και να θέσει περιορισμούς στη διαφήμιση προϊόντων που βλάπτουν το περιβάλλον.

Επαναπροσδιορισμός της άκρατης παραγωγής και της υπερκατανάλωσης

Οι συμμετέχοντες κάλεσαν την ΕΕ να καταστήσει υποχρεωτικά τα φίλτρα διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως για τις μονάδες παραγωγής άνθρακα. Ζήτησαν επίσης την επιβολή προστίμων στους ρυπαντές και τη μείωση της ποσότητας εισαγόμενων προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το οικολογικό αποτύπωμα.

Η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες βελτίωσης της συνδεσιμότητας αγροτικών περιοχών, παρέχοντας κίνητρα για φθηνές δημόσιες συγκοινωνίες, να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και να επενδύσει στην ανάπτυξη μη ρυπογόνων τεχνολογιών, υπογράμμισαν.

Φροντίδα για όλους

Οι συμμετέχοντες προέτρεψαν την ΕΕ να μεταρρυθμίσει τις συνθήκες της ΕΕ ώστε η Ένωση να μπορεί να αναλαμβάνει περισσότερες δράσεις σε θέματα υγείας. Οι παροχές υγείας πρέπει να είναι ίσης ποιότητας και δίκαιου κόστους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η θέσπιση ενός νέου ευρωπαϊκού οργανισμού δημοσίων συμβάσεων θα μπορεί δε να διαπραγματεύεται καλύτερες τιμές φαρμάκων για όλα τα κράτη μέλη, τόνισαν οι πολίτες.

Τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής πρέπει να σταματήσουν να φορολογούνται σαν είδη πολυτελείας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμπεριλάβουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολικά προγράμματα σπουδών.

Επόμενα βήματα

Οι εκπρόσωποι της ομάδας θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις προτάσεις τους κατά την επόμενη ολομέλεια της Διάσκεψης, στις 21-22 Ιανουαρίου 2022 στο Στρασβούργο. Η σύνοδος της ολομέλειας θα αποτελείται από εκπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων, των εθνικών κοινοβουλίων, της κοινωνίας πολιτών και πολίτες.

Τα τελικά συμπεράσματα της Διάσκεψης θα περιλαμβάνονται σε έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται βάσει αυτών των προτάσεων.