ΟΟΣΑ: Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα κατά 2,8 έτη μέχρι το 2050 | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΟΟΣΑ: Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα κατά 2,8 έτη μέχρι το 2050

Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2,8 έτη μέχρι το 2050 προβλέπει για την Ελλάδα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην ετήσια έκθεσή του για τις συντάξεις(Pensions at a Glance 2021).

Η πρόβλεψη για τη χώρα μας περιλαμβάνει αύξηση των γενικών ορίων συνταξιοδότησης από τα 62 έτη, που είναι σήμερα, στα 65 έτη. Η αύξηση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από το 2035, καθώς το όριο ηλικίας θα αυξηθεί κατά σχεδόν 1,5 χρόνο.

Αναφορικά με τις δημογραφικές εξελίξεις και το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας, η έκθεση του ΟΟΣΑ προμηνύει δύσκολα χρόνια, καθώς μέχρι το 2050 προβλέπεται διπλασιασμός του αριθμού των συνταξιούχων που αντιστοιχούν σε κάθε 100 εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, ενώ το 1990 η αναλογία ήταν 22,9 άτομα άνω των 65 ετών ανά 100 εργαζόμενους, το 2020 η αναλογία βρέθηκε στο 37,8 και το 2050 θα φτάσει στο 75.

Παρ’ όλα αυτά, εκφράζεται αισιοδοξία για τα ποσοστά γεννήσεων, στο 1,37 ανά γυναίκα μέχρι το 2040 από 1,3 γεννήσεις το 2020 και 1,54 έως το 2060.

Η σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής έχει πραγματοποιηθεί σε αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα ο πρώτος μνημονιακός νόμος για τις συντάξεις (ν. 3863/2010) προβλέπει ότι από την 1/1/2021 θα έπρεπε να ξεκινήσει η πρώτη διαδικασία αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας με σημείο αναφοράς τα 65 έτη και βάσει της μεταβολής στο προσδόκιμο ζωής κατά τη δεκαετία 2010 – 2020. Από 1/1/2014 τα όρια ηλικίας θα ανακαθορίζονται ανά τριετία βάσει του προσδόκιμου ζωής.