Υπουργείο Εργασίας: Τα ποσά συνεισφοράς των εργοδοτών για τηλεργασία | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Υπουργείο Εργασίας: Τα ποσά συνεισφοράς των εργοδοτών για τηλεργασία

Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας.

Ειδικότερα, ο νόμος περιλαμβάνει αποζημίωση των εργαζομένων που ασκούν τα καθήκοντά τους μέσω τηλεργασίας, με τα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν να είναι:

  • Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.
  • Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.
  • Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Κατ’ αντιστοιχία, η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη.

Επιπλέον, η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί έναντι αμοιβής του εργαζομένου, εξαιτίας του ότι συνιστά δαπάνη. Ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας ορίζει ότι «οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου».

Τέλος, εφόσον η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε, θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.