Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων

Παράταση για ένα χρόνο (δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022, από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), προβλέπεται για την προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011, μετά την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση δίνεται λόγω αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) λόγω των αναταράξεων που επέφερε η πανδημία.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ της δράσης για την «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Την ίδια στιγμή, αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενών από το ΕΣΠΑ της δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης.

Επίσης, παρατείνονται μέχρι τις 31/03/2022 οι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τέλος, περιλαμβάνεται η επανίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), ενώ το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ).