ΕΕ: Έγκριση για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΕΕ: Έγκριση για την αποδέσμευση 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Την έγκρισή της για την αποδέσμευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, από το Eurogroup, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση την 12η έκθεση μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η έκθεση διαπιστώνει πρόοδο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, έχοντας θετική αξιολόγηση για την χώρα μας ως προς το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

Επιπλέον, τονίζεται η δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 7,1% το, 2021 σύμφωνα με την φθινοπωρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2022 προβλέπεται ανάπτυξη 5,2%.

Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας διατηρείται τόσο μέσα από τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική όσο και με την εφαρμογή των σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας στηρίζεται μέσα από την κρατική στήριξη σε τομείς της οικονομίας.

Αναφορικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2022, τα μέτρα στήριξης της οικονομίας θα έχουν αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι τα τέλη του 2021, ενώ όσα μείνουν ενεργά θα προσαρμοστούν στις ανάγκες της οικονομίας.

Ωστόσο, η Ελλάδα καλείται να διατηρήσει την δημοσιονομική ισορροπία λόγω του ύψους του δημόσιου χρέους και της ανάγκης για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια, η χώρα μας καλείται να επαναξιολογήσει τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης, ούσα έτοιμη να τα αναπροσαρμόσει, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι τα 767 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, με την επιστροφή των κερδών από ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFAs και SNPs).