ΤΑΙΠΕΔ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του επιπλέον 16% της ΟΛΠ στην COSCO

Ολοκληρώθηκε χθες, η χρηματιστηριακή μεταβίβαση του ποσοστού 16% των μετοχών της ΟΛΠ
Α.Ε. στην COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited από το ΤΑΙΠΕΔ.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ήρθε σε συνέχεια της τροποποίησης της Σύμβασης
Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. και της κύρωσής της από τη
Βουλή. Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited υπέγραψαν την
τροποποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και την Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ).
Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited κατέβαλλε στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των 88 εκατ. ευρώ
για το 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε., πλέον δεδουλευμένων τόκων 11,87 εκατ. ευρώ, καθώς
και εγγυητική επιστολή ύψους 29 εκατ. ευρώ.