ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων

Ξεκίνησε σήμερα (1 Οκτωβρίου) και ολοκληρώνεται στα τέλη του μήνα (31 Οκτωβρίου) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, από τους εργοδότες που επιθυμούν, για ένταξη στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ δικαίωμα ένταξης στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με όρους πλήρους απασχόλησης, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Το χρονοδιάγραμμα για ένταξη στο μηχανισμό είναι το εξής:

Οκτώβριος – α’ φάση: Οι αιτήσεις από επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό υποβάλλονται από σήμερα (Παρασκευή 1 Οκτωβρίου) έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, διατηρείται η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για τον Οκτώβριο.

Σεπτέμβριος -β’ φάση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα (Παρασκευή 1 Οκτωβρίου) έως και τις 11 Οκτωβρίου.