ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της ανεργίας στο 13,9% τον Αύγουστο - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της ανεργίας στο 13,9% τον Αύγουστο

Πτώση στο 13,9% κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο 2021, έναντι 16,9% τον Αύγουστο 2020 και 14% τον Ιούλιο 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 655.644 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 128.293 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2020 και κατά 1.035 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2021.

Οι απασχολούμενοι έφτασαν τα 4.070.814 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 226.985 άτομα συγκριτικά με τον Αύγουστο 2020 (5,9%) και κατά 50.927 άτομα συγκριτικά με τον Ιούλιο 2021 (1,3%).

Την ίδια στιγμή, τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, έφτασαν τα 3.131.793 άτομα, καταγράφοντας πτώση κατά 128.326 άτομα συγκριτικά με τον Αύγουστο 2020 (3,9%) και κατά 52.503 άτομα συγκριτικά με τον Ιούλιο 2021 (1,6%).

Σε επίπεδο φύλων, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 11,2% για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες αντιστοιχεί σε 17,2%.

Τέλος, σε ηλικιακό επίπεδο, το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ετών έφτασε το 33,9% από 38,8% τον Αύγουστο 2020, ενώ στις ηλικίες 25-74 ετών έφτασε το 12,9% από 15,9% τον Αύγουστο 2020.