ΤτΕ: Ανάκληση λειτουργίας της ασφαλιστικής Societatea de Asigurare-Reasigurare | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΤτΕ: Ανάκληση λειτουργίας της ασφαλιστικής Societatea de Asigurare-Reasigurare

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (Insurance-Reinsurance Company City Insurance S.A.), με έδρα στη Ρουμανία, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με την απόφαση να κοινοποιείται στην εποπτική αρχή της Ρουμανίας Financial Supervisory Authority (ASF).

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία δραστηριοποιείται στη χώρα μας με καθεστώς Eλεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ), εκπροσωπούμενη από την εταιρεία N. Bourgazas & Associates E.E.