Πρώτη παρουσίαση της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Πρώτη παρουσίαση της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ

Την πρώτη παρουσίαση της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project
Preparation Facility – PPF) πραγματοποίησε ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος
Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).
Μετέχοντας στην ημερίδα του Υπερταμείου με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος των
Δημοσίων Επιχειρήσεων και η Στρατηγική κατεύθυνσης προς το μέλλον», η οποία
διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο κ. Σταμπουλίδης περιέγραψε τη λειτουργία του PPF
ως φορέα ωρίμανσης και επιταχυντή συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, εθνικής και
περιφερειακής εμβέλειας.
«Το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε έναν νέο αναπτυξιακό ρόλο ως φορέας ωρίμανσης έργων στρατηγικής
σημασίας, παράλληλα με την αποστολή του για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς
όφελος του ελληνικού δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και των πολιτών», ανέφερε ο κ.
Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.
Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την συσσωρευμένη εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ταμείου
στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, επέλεξε το ΤΑΙΠΕΔ να
λειτουργήσει ως επιταχυντής στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για φορείς του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.).
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ, εξάλλου, έγκειται και στο ότι γνωρίζει τις διαδικασίες του Ελληνικού
Δημοσίου και μπορεί να συντονίζει αποτελεσματικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (υπουργεία,
συμβούλους, ενδιαφερόμενους επενδυτές) φέροντας εις πέρας ένα έργο από τα αρχικά στάδια
μέχρι το τέλος, ανέφερε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ταμείου.
Στόχος της Μονάδας είναι να συνδράμει τους φορείς που θα την επιλέξουν στην υλοποίηση
έργων τους, λειτουργώντας ως αξιόπιστος μηχανισμός ωρίμασης και επιτάχυνσης για τον
αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Π. Σταμπουλίδης: «Η Μονάδα Ωρίμανσης Έργων αποτελεί τον μηχανισμό ωρίμανσης
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, που σκοπό έχει να υπερβεί εμπόδια και στάδια
γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν τα δημόσια έργα μέσα από την συνεχή και συνεπή
παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη διασφάλιση της απόδοσης τους»