ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου

Θετικό καταγράφηκε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Πιο αναλυτικά, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.465.557 και οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 1.200.427, εκ των οποίων οι 622.582 αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 577.845 αφορούσαν οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά συνέπεια, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους είναι θετικό κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 183.068 αναγγελίες πρόσληψης και 192.943 αποχωρήσεις, εκ των οποίων οι 98.780 αφορούσαν οικιοθελείς αποχωρήσεις και οι 94.163 αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Συνεπώς, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου ήταν αρνητικό κατά 9.875 θέσεις εργασίας.