ΤτΕ: Έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο

Έλλειμμα ύψους 1,4 δισ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάιο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 477 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 56,2% σε τρέχουσες τιμές και κατά 27,3% σε σταθερές τιμές, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 59,6% σε τρέχουσες τιμές και κατά 25,9% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Οι εισαγωγές καυσίμων κατέγραψαν αύξηση κατά 40,4% σε τρέχουσες τιμές και κατά 37,3% σε σταθερές τιμές, ενώ οι εξαγωγές καυσίμων κατέγραψαν αύξηση κατά 29,5% σε τρέχουσες τιμές και κατά 23,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση, η οποία οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Αντίθετα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψαν βελτίωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών κατέγραψε πτώση κατά 30%, την στιγμή που οι εισπράξεις από αφίξεις μη ταξιδιωτών τουριστών αυξήθηκαν κατά 1286,2%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε αύξηση ελλείμματος κατά 534 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,2 δισεκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 27,8% και 15,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 20,1% σε τρέχουσες τιμές και 5,1% σε σταθερές τιμές.

Κεφάλαια

Κατά τον Μάιο του 2021 καταγράφηκε πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 202 εκατ. ευρώ. Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων ανήλθε στα 423 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αύξησης των πληρωμών των τομέων εκτός κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Στο πεδίο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων τον Μάιο διαπιστώνεται αύξηση, η οποία το οδήγησε στο 1,2 δισ. ευρώ από 723 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2020. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 705 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 5,7 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Στο πεδίο του ισοζυγίου χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2021, την στιγμή που οι υποχρεώσεις  των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 640 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, διαπιστώνεται αύξηση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, κάτι που αποδίδεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές στην Ελλάδα κατά 717 εκατ. ευρώ και στην αύξηση κατά 662 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακόμα, στις λοιπές επενδύσεις, καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εξαιτίας της αύξησης της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους κατά 621 εκατ. ευρώ και της στατιστικής προσαρμογής κατά 592 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Σε επίπεδο πενταμήνου, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 640 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα), κατέγραψαν αύξηση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ.

Στον τομέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αποδίδεται στην αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στην αύξηση κατά 952 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αποδίδεται στην αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και στην αύξηση κατά 599 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές στην Ελλάδα.

Στον τομέα των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αποδίδεται στην αύξηση κατά 2,1 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκε μερικώς από την πτώση κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι η αύξηση των υποχρεώσεών τους σχετίζεται με την αύξηση κατά 6 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκε μερικώς από την πτώση κατά 544 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

Τέλος, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ανήλθαν στα 9,2 δισ. ευρώ, έναντι 8,7 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του 2020.