Το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας αυξάνεται δύο φορές ταχύτερα στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας αυξάνεται δύο φορές ταχύτερα στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας

Η δέκατη επέτειος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή αύξηση του διμερούς εμπορίου σε ποσοστό άνω του 50 %, ξεπερνώντας τα 110 δισ. ευρώ. Το εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 46 % από το 2010 έως το 2020, σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από το εμπόριο της ΕΕ με χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορική συμφωνία με αυτήν. Η αύξηση του διμερούς εμπορίου αγαθών και επενδύσεων είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες διασυνοριακές υπηρεσίες. Το εμπόριο υπηρεσιών σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 86 % το 2019 σε σύγκριση με το 2010, φθάνοντας τα 20 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας —η πρώτη εμπορική συμφωνία της ΕΕ που περιέχει κεφάλαιο βιωσιμότητας— διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μεταξύ άλλων με την κύρωση από τη Δημοκρατία της Κορέας τριών θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Έχουμε πολλά να γιορτάσουμε κατά τη 10η επέτειο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς η συμφωνία αυτή έδωσε μεγάλη ώθηση στο διμερές μας εμπόριο —στην πραγματικότητα, το εμπόριο διπλασιάστηκε. Αυτό δείχνει ότι αξίζει να διαπραγματευόμαστε και να εφαρμόζουμε εμπορικές συμφωνίες, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψή μας: κάθε 1 δισ. ευρώ εξαγωγών στηρίζει 13.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Η συμφωνία δείχνει επίσης ότι η ΕΕ κάνει τα λόγια της πράξη όσον αφορά τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς η συμφωνία συνέβαλε επιτυχώς στην κύρωση, από τη Δημοκρατία της Κορέας, βασικών διεθνών συμβάσεων εργασίας.»

Η ΕΕ παραμένει η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Δημοκρατία της Κορέας, με ποσοστό 37 % του συνολικού αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα αυτή. Οι επενδύσεις της ΕΕ στη Δημοκρατία της Κορέας αυξήθηκαν κατά 39 % από το 2010, φθάνοντας τα 44 δισ. ευρώ το 2019. Αντίστροφα, οι επενδύσεις από τη Δημοκρατία της Κορέας στην ΕΕ σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 151 % την ίδια περίοδο, φθάνοντας τα 29 δισ. ευρώ το 2019. Οι Κάτω Χώρες ήταν ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Δημοκρατία της Κορέας, με ποσοστό 33 % του συνολικού αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ· ακολουθούσαν η Γερμανία (23 %), η Γαλλία (9 %) και η Ουγγαρία (8 %). Αντίστοιχα, οι Κάτω Χώρες ήταν ο κορυφαίος προορισμός των άμεσων ξένων επενδύσεων της Δημοκρατίας της Κορέας στην ΕΕ (με ποσοστό 23 % του συνολικού αποθέματος), μπροστά από τη Γερμανία (21 %), την Ουγγαρία (10 %), την Τσεχική Δημοκρατία (10 %) και τη Σλοβακία (10 %).

Δημιουργία ευκαιριών για τους γεωργούς της ΕΕ 

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας κατέληξαν σε συμφωνία τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους σχετικά με την επέκταση του καταλόγου των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) που προστατεύονται από την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας. Με τη συμφωνία αυτή, προστίθενται 43 νέα προϊόντα της ΕΕ και 41 προϊόντα από τη Δημοκρατία της Κορέας στον κατάλογο των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, μεταξύ των οποίων το Irish Cream, το ελαιόλαδο Καλαμάτας και το Pecorino Toscano. Η συμφωνία προστάτευε ήδη 163 ενωσιακές ΓΕ και 63 ΓΕ από τη Δημοκρατία της Κορέας. 

Επίσης, η συμφωνία βοήθησε τους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Αυτή η έντονη αύξηση των εξαγωγών προς τη Δημοκρατία της Κορέας κατά τη διάρκεια των δέκα ετών της συμφωνίας αφορά, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

  • τις εξαγωγές κρασιού, οι οποίες τριπλασιάστηκαν· 
  • τις εξαγωγές ελαιολάδου, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν·
  • τις εξαγωγές τυριού, οι οποίες εξαπλασιάστηκαν.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, μεγάλες και μικρές 

Παρότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας προώθησε γενικότερα την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, το εμπόριο παρέμεινε συγκεντρωμένο σε τομείς όπως τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός μεταφορών και τα χημικά προϊόντα· οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα των εισαγωγών της ΕΕ από τη Δημοκρατία της Κορέας και τα δύο τρίτα των εξαγωγών της ΕΕ προς τη χώρα αυτή. Ωστόσο, ορισμένοι μικρότεροι τομείς σημείωσαν ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανάπτυξη: 

  • οι εξαγωγές υποδημάτων και καπέλων πενταπλασιάστηκαν·
  • οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υπερδιπλασιάστηκαν·
  • οι εξαγωγές ξυλείας τριπλασιάστηκαν.

Ιστορίες επιχειρήσεων 

  • Η εμπορική συμφωνία μείωσε τους τελωνειακούς δασμούς για τα αυτοκίνητα που εισάγονται στη Δημοκρατία της Κορέας από την ΕΕ από 8 % του 2010 σε 0 % σήμερα. Η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών και η επιτυχής μείωση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο ωφέλησαν τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράδειγμα αποτελεί η γερμανική εταιρεία Mercedes-Benz, της οποίας οι εξαγωγές στη Δημοκρατία της Κορέας αυξήθηκαν από 16.000 αυτοκίνητα το 2010 σε πάνω από 75.000 το 2020.
  • Η εταιρεία Le Cellier είναι εισαγωγέας γαλλικών και ιταλικών κρασιών στη Δημοκρατία της Κορέας. Χάρη στην κατάργηση των τελωνειακών δασμών μέσω της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας, τα ευρωπαϊκά κρασιά έγιναν ανταγωνιστικότερα ως προς τις τιμές, γεγονός που φαίνεται πως τόνωσε την αύξηση της ζήτησης. Σύμφωνα με τον φορέα Business France Korea, το 2019 και το 2020 οι εξαγωγές γαλλικών κρασιών στη Δημοκρατία της Κορέας αυξήθηκαν σε όγκο κατά 26 %.
  • Η Maersk είναι μια κάθετα ολοκληρωμένη ναυτιλιακή εταιρεία από τη Δανία· πρόκειται για τον μεγαλύτερο μεταφορέα εμπορευματοκιβωτίων και ναυτιλιακό πράκτορα στον κόσμο. Η εμπορική συμφωνία επέτρεψε στη Δημοκρατία της Κορέας και στην ΕΕ να εμπορεύονται ευκολότερα, και η εταιρεία Maersk υποστήριξε την ανάπτυξη αυτή με τις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης που παρέχει. Το 2021, η Maersk αναμένει ότι ο όγκος των εμπορευμάτων που θα αποστέλλονται με εμπορευματοκιβώτια μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας θα είναι κατά 40 % μεγαλύτερος σε σύγκριση με το 2011.

Υποστήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

Η Δημοκρατία της Κορέας έχει κυρώσει τρεις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), τροποποιώντας τη νομοθεσία της και εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές με στόχο να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με τις αρχές της ΔΟΕ. Η Δημοκρατία της Κορέας καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την κύρωση της τέταρτης θεμελιώδους σύμβασης, που βρίσκεται σε εκκρεμότητα και αφορά την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας. Η ΕΕ χαιρετίζει αυτές τις ενέργειες, οι οποίες καταδεικνύουν τη δέσμευση της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά τις διατάξεις για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η δέσμευση αυτή αναλήφθηκε ύστερα από διαδικασία επίλυσης διαφοράς που κίνησε η ΕΕ, με την οποία επιβεβαιώθηκε ότι η Δημοκρατία της Κορέας παραβίαζε τις εργασιακές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας. Και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να συζητούν και να εποπτεύουν τη συμμόρφωση με τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων.