Κομισιόν: Έγκριση ελληνικού προγράμματος ύψους 130 εκατ. ευρώ για την στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Κομισιόν: Έγκριση ελληνικού προγράμματος ύψους 130 εκατ. ευρώ για την στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Στην έγκριση ελληνικού προγράμματος ύψους 130 εκατ. ευρώ για την στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό και τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας προχώρησε η Κομισιόν.

Το μέτρο περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς (με εξαίρεση τους τομείς της οικονομικής και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής), οι οποίες παρουσίασαν διακοπή της δραστηριότητάς τους τον Απρίλιο του 2021 εξαιτίας της πανδημίας.

Η ενίσχυση δεν θα ξεπερνά τα 270.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς, με την καταβολή της βοήθειας να πραγματοποιείται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2020.