Εμπορικό ισοζύγιο: Αύξηση του ελλείμματος κατά 10,3% το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Εμπορικό ισοζύγιο: Αύξηση του ελλείμματος κατά 10,3% το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου

Αύξηση κατά 10,3% κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, με τις εξαγωγές να εμφανίζουν αύξηση κατά 24,3% και τις εισαγωγές κατά 18,9%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των εισαγωγών – αφίξεων κατά τον Μάιο 2021 έφτασε τα 4.897,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.297,2 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 48,5%. Η αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον ίδιο μήνα κατέγραψε αύξηση κατά 937,9 εκατ. ευρώ (33,2%), ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το Μάιο 2021 κατέγραψε αύξηση κατά 936,5 εκατ. ευρώ, (33,3%) συγκριτικά με τον Μάιο 2020.

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο των εξαγωγών – αποστολών έφτασε τα 3.224,0 εκατ. ευρώ κατά τον Μάιο 2020 έναντι 2.134,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2020, καταγράφοντας αύξηση 51,1%. Η αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 464,9 εκατ. ευρώ (26,5%), ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον ίδιο μήνα παρουσίασε αύξηση κατά 452,7 εκατ. ευρώ (25,8%) συγκριτικά με τον Μάιο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.673,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.162,9 εκατ. ευρώ κατά τον Μάιο του 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 43,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2021 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 473,0 εκατ. ευρώ (44,4%), ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον ίδιο μήνα παρουσίασε αύξηση κατά 483,8 εκατ. ευρώ (45,7%) σε σχέση με τον Μάιο 2020.

Τα στοιχεία πενταμήνου

Το σύνολο των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 αντιστοιχεί σε 23.470,0 εκατ. ευρώ έναντι 19.733,5 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.699,4 εκατ. ευρώ (17,4%), ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.707,1 εκατ. ευρώ (17,5%), σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020.

Το σύνολο των εξαγωγών – αποστολών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί σε 15.201,0 εκατ. ευρώ έναντι 12.233,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, καταγράφοντας αύξηση 24,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.832,7 εκατ. ευρώ (19,4%), ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.815,7 εκατ. ευρώ (19,2%) συγκριτικά με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το συγκεκριμένο διάστημα αναφοράς έφτασε τα 8.269,0 εκατ. ευρώ έναντι 7.499,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 10,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς τα πετρελαιοειδή κατέγραψε αύξηση κατά 866,7 εκατ. ευρώ (14,3%), ενώ το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατέγραψε αύξηση κατά 891,4 εκατ. ευρώ (14,9%).