ΕΚΤ: Σε σταθερά επίπεδα διατηρούνται τα επιτόκια

Σταθερά διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά την συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα, λίγο διάστημα μετά την αναθεώρηση των στρατηγικών στόχων της.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, γνωστοποιήθηκε πως η συγκεκριμένη πολιτική θα διατηρηθεί μέχρι ο συμμετρικός πληθωρισμός να φτάσει το 2%. Έτσι, η ευελιξία θα συνεχίσει να αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό της οικονομικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έχει ορίσει το όριο του 2% ως στόχο για τον πληθωρισμό, μεταβάλλοντας τον αρχικό στόχο για επίτευξη πληθωρισμού λίγο κάτω από το 2%.

Αναφορικά με το ζήτημα του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (PEPP), το συμβούλιο αποφάσισε την συνέχιση του προγράμματος αγοράς ομολόγων με αυξημένο ρυθμό, πρακτική που θα συνεχιστεί για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

Ταυτόχρονα, το συμβούλιο ανέφερε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση αποκτηθέντων τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας.

Μάλιστα, προαναγγέλθηκε ότι αυτή η πολιτική θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2022.