Συνεργασία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την ανάπτυξη Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου στην Κομοτηνή

Την συνεργασία τους για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής ανακοίνωσαν οι Όμιλοι ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η επένδυση ανέρχεται σε 375 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει 500 νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η έναρξη της κατασκευής της μονάδας εντός του 2021, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της το 2024. Η διαδικασία της κατασκευής θα πραγματοποιηθεί από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η συμμετοχή στην επένδυση αναμένεται να ανέλθει στο 50% για κάθε επιχείρηση.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αποτελεί κορυφαίο ενεργειακό όμιλο με ηγετικό ρόλο στον κλάδο διύλισης αργού και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας παρουσία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου μέσω της θυγατρικής NRG Supply and Trading S.A. Μάλιστα, η NRG είναι πρωτοπόρος στο χώρο της ηλεκτροκίνησης.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) διευρύνοντας συστηματικά την παρουσία του στον τομέα αυτό.

Από την πλευρά του, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσπόζει στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, της παραγωγής, προμήθειας κι εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και της διαχείρισης απορριμμάτων. Μέσω της ΗΡΩΝ, Είναι χαρακτηριστικό ότι αποτελεί τον πρώτο ιδιωτικό όμιλο που κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Ελλάδα το 2004 μέσω της ΗΡΩΝ.

Πλέον, συμμετέχει σε δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο (ΗΡΩΝ 1 & 2), ενώ μέσω της ΗΡΩΝ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Παράλληλα, ο Όμιλος κυριαρχεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.