Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου για κάθε ταμείο

Δημοσιεύτηκε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουλίου την Πέμπτη 24 Ιουνίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).

Ο ΟΑΕΕ την Δευτέρα 28 Ιουνίου, ο ΟΓΑ, την ίδια ημέρα, όπως και το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών),  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Το ΝΑΤ στις 29 Ιουνίου, το Δημόσιο την ίδια ημέρα, όπως και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουλίου θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο την Τρίτη 29 Ιουνίου.