Μιανμάρ/Βιρμανία: τρίτος γύρος κυρώσεων της ΕΕ κατά του στρατιωτικού πραξικοπήματος και της επακόλουθης καταστολής - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Μιανμάρ/Βιρμανία: τρίτος γύρος κυρώσεων της ΕΕ κατά του στρατιωτικού πραξικοπήματος και της επακόλουθης καταστολής

Το Συμβούλιο επέβαλε σήμερα κυρώσεις κατά οκτώ ατόμων, τριών οικονομικών οντοτήτων και του Οργανισμού απομάχων πολέμου σε σχέση με το στρατιωτικό πραξικόπημα που σημειώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2021 στη Μιανμάρ/Βιρμανία και την επακόλουθη καταστολή σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών. Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένα με εκείνα των κυριότερων διεθνών εταίρων.

Μεταξύ των ατόμων κατά των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις περιλαμβάνονται υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί καθώς και ο γενικός εισαγγελέας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Οι τέσσερις οντότητες ανήκουν στο κράτος ή ελέγχονται από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ (Tatmadaw), με αποτέλεσμα να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στις προσόδους ή τις δραστηριότητες του στρατού.

Τα συγκεκριμένα μέτρα, θέτοντας στο στόχαστρο τους τομείς των πολύτιμων λίθων και της ξυλείας, αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας της χούντας να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της Μιανμάρ, ενώ έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση αδικαιολόγητης βλάβης σε βάρος του λαού της Μιανμάρ.

Στα περιοριστικά μέτρα, τα οποία πλέον επιβάλλονται κατά συνολικά σαράντα τριών ατόμων και έξι οντοτήτων περιλαμβάνονται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων για τα πρόσωπα και τις οντότητες που έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο. Επιπλέον, η ταξιδιωτική απαγόρευση που επιβάλλεται στα άτομα που έχουν καταχωριστεί στον κατάλογο εμποδίζει την είσοδό τους στο έδαφος της ΕΕ ή τη διέλευσή τους από αυτό.

Τα προηγούμενα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ παραμένουν επίσης σε ισχύ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: εμπάργκο όπλωνκαι εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, απαγόρευση εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης για χρήση από τον στρατό και την Αστυνομία Φύλαξης Συνόρων, περιορισμοί στις εξαγωγές εξοπλισμού για την παρακολούθηση επικοινωνιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή και απαγόρευση παροχής στρατιωτικής εκπαίδευσης και στρατιωτικής συνεργασίας με τις Tatmadaw.

Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ προστίθενται στην παρακράτηση της οικονομικής βοήθειας που διοχετεύεται απευθείας στην κυβέρνηση και στο πάγωμα κάθε βοήθειας σε κυβερνητικούς φορείς που μπορεί να θεωρηθεί ότι νομιμοποιούν τη χούντα.

Η ΕΕ παραμένει σταθερός υποστηρικτής του λαού της Μιανμάρ/Βιρμανίας και της δημοκρατικής μετάβασης της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Το 2021, διέθεσε 20,5 εκατ. € σε ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των εκτοπισμένων κοινοτήτων και των κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις στη χώρα. Είναι έτοιμη να συνεργαστεί στο πλαίσιο αυτό με το συντονιστικό κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας της ASEAN. Η ΕΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό η Μιανμάρ/Βιρμανία να διασφαλίσει την ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια όλων των προσφύγων, των εκτοπισθέντων και των ατόμων που έχουν ανάγκη.