Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 80 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου χρηματοδότησης για το 2021 | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 80 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου χρηματοδότησης για το 2021

Μετά την έγκριση της απόφασης για τους ιδίους πόρους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί πλέον να αρχίσει να αντλεί πόρους για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσω του NextGenerationEU. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ το 2021, τα οποία θα συμπληρωθούν με δεκάδες δισεκατομμύρια βραχυπρόθεσμα γραμμάτια της ΕΕ για την κάλυψη των υπόλοιπων χρηματοδοτικών αναγκών. Το ακριβές ποσό των ομολόγων της ΕΕ και των γραμματίων της ΕΕ θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς ανάγκες χρηματοδότησης και η σημερινή αξιολόγηση της Επιτροπής θα αναθεωρηθεί το φθινόπωρο. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όλες τις προγραμματισμένες επιχορηγήσεις και δάνεια προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτικών της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του NextGenerationEU.

Το εν λόγω σχέδιο χρηματοδότησης βασίζεται σε αρχική εκτίμηση των αναγκών των κρατών μελών όσον αφορά τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις. Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει το σχέδιο χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο, όταν θα διαθέτει σαφέστερη εικόνα των χρηματοδοτικών αναγκών των κρατών μελών της ΕΕ για τους τελευταίους μήνες του έτους.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα την ετήσια απόφαση δανειοληψίας για το 2021. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τα μέγιστα ποσά που εξουσιοδοτείται να δανειστεί η Επιτροπή έως το τέλος του έτους.

Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τώρα τις προετοιμασίες για την πρώτη έκδοση NextGenerationEU που αναμένεται για αργότερα εντός του Ιουνίου. Τα πρώτα γραμμάτια της ΕΕ θα εκδοθούν τον Σεπτέμβριο, όταν τεθεί σε λειτουργία ο χώρος πλειστηριασμών της ΕΕ.

O κ. Γιοχάνες Χαν, επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, πραγματοποιούμε ακόμη ένα βήμα προόδου στις προετοιμασίες για την πρώτη δανειοληψία με στόχο τη χρηματοδότηση της συλλογικής μας ανάκαμψης μέσω του NextGenerationEU. Με την έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ και με τη χρήση πρόσθετων βραχυπρόθεσμων γραμματίων κατά το τρέχον έτος, θα καταφέρουμε να καλύψουμε τις πιο επείγουσες ανάγκες των κρατών μελών και να τα οδηγήσουμε σε μια πορεία βιώσιμης ανάκαμψης και προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη».

Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές — έως 750 δισ. ευρώ σε τιμές 2018, ή περίπου 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Αυτό συνεπάγεται όγκους δανειοληψίας ύψους, κατά μέσο όρο, περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως από τα μέσα του 2021 έως το 2026, γεγονός που θα καταστήσει την ΕΕ έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες σε ευρώ.

Έναρξη του δανεισμού 

Η πρώτη έκδοση ομολόγων θα πραγματοποιηθεί μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης και θα οργανωθεί με τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο δίκτυο βασικών διαπραγματευτών της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε στις 31 Μαΐου. Πριν από τα τέλη Ιουλίου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω κοινοπρακτικές συναλλαγές.

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να ξεκινήσει την έκδοση ομολόγων και γραμματίων της ΕΕ μέσω δημοπρασιών από τον Σεπτέμβριο του 2021. Αφού τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα δημοπρασιών, η Επιτροπή θα διοργανώνει τακτικά κοινοπρακτικές εκδόσεις και δημοπρασίες για τα ομόλογα. Θα διοργανώνει επίσης τακτικές δημοπρασίες για τα γραμμάτια της ΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες των δημοπρασιών, καθώς και σχετικά με τη δομή του προγράμματος για τα γραμμάτια της ΕΕ, θα δημοσιευτούν πριν από την έναρξη των δημοπρασιών, αργότερα εντός του τρέχοντος έτους.