Απόκτηση από MOTOR OIL και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κοινού ελέγχου επί της ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Απόκτηση από MOTOR OIL και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κοινού ελέγχου επί της ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και η επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο  «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτούν κοινό έλεγχο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.Α.Ε.», η οποία προς της συναλλαγής τελούσε υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. είναι η παραγωγή προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.Α.Ε. είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω θερμικών σταθμών που λειτουργούν με φυσικό αέριο και η εμπορία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.