1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας του ΥΠΕΘΑ για την ανάδειξη λύσεων, ιδεών και εφαρμογών στον τομέα της Άμυνας - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας του ΥΠΕΘΑ για την ανάδειξη λύσεων, ιδεών και εφαρμογών στον τομέα της Άμυνας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) –εφεξής «Διοργανωτής»– διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας –εφεξής «Διαγωνισμός»– με στόχο να κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας αναδεικνύοντας νέες, πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες/προτάσεις βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες να αναδεικνύουν την καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Τομέα της Άμυνας, στηρίζοντας τόσο τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) όσο και την Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ).

Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση καινοτόμων ιδεών που μπορεί να προέρχονται τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από ομάδες νέων επιστημόνων/ερευνητών, επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών των Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ της χώρας, εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ, καθώς και επαγγελματιών εργαζομένων σε μικρομεσαίες και νεοφυείς (start-up) επιχειρήσεις, οι οποίοι θεωρούν ότι οι καινοτόμες ιδέες τους μπορούν να αποτελέσουν πολλαπλασιαστή ισχύος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Επιπρόσθετα, στόχος του Διαγωνισμού αποτελεί η ώσμωση μεταξύ της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και λοιπών ερευνητών μέσω της επικοινωνίας, της εύρεσης κοινών σημείων ενδιαφέροντος, καθώς και της ανταλλαγής και σύνθεσης ιδεών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Διαγωνισμό παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο “https://defenceinnovation.gr”.