Υπ. Εργασίας: Παρουσιάστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Υπ. Εργασίας: Παρουσιάστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Παρουσιάστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο από τον αρμόδιο Υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη.

Αρχικά, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που δεν προβλέπονταν ως τώρα, ως αποτέλεσμα των νέων εξελίξεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Κατόπιν, ο ίδιος αναφέρθηκε στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που αποτελεί μία από τις κυριότερες νέες ρυθμίσεις. όπως εξήγησε, «η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι η σημαντικότερη αλλαγή του νομοσχεδίου, καθώς κάθε εργαζόμενος θα μπορεί και από το κινητό του τηλέφωνο να καταγράφει πότε πάει στη δουλειά του, πότε φεύγει, πόσες ώρες δούλεψε υπερωριακά». Την ίδια στιγμή, θα καταγράφονται όλες οι παράμετροι της εργασίας, όπως η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, τα διαλείμματα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας, οι άδειες και οι υπερωρίες.

Ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων επισύρει πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας, όπως επίσης και «λουκέτο» 15 ημερών για υποτροπή, μετά από τρεις ελέγχους.

Ακόμα, ανακοινώθηκε η δημιουργία της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο νέος οργανισμός δεν θα υπόκειται στον έλεγχο της κυβέρνησης, ενώ η επιλογή του Διοικητή θα διενεργείται  με ανοικτό διαγωνισμό και στην Επιτροπή θα προεδρεύει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα μπορούν να διενεργούνται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη και με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, μητρώα, έγγραφα και αρχεία

Τέλος, προβλέπεται η επέκταση των περιπτώσεων επιβολής προστίμων, χωρίς ακρόαση του εργοδότη, όταν διαπιστώνεται ότι απασχολείται εργαζόμενος που δεν έχει δηλωθεί, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και όταν από τον έλεγχο προκύπτει έλλειψη πίνακα προσωπικού στο εργοτάξιο.