Τα κακουργήματα υπουργών, στις αρμοδιότητες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Στις αρμοδιότητες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος θα υπάγονται πλέον και τα κακουργήματα που τελούν υπουργοί ή υφυπουργοί, κ.λπ. και δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος (δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης- Ειδικό Δικαστήριο). Αυτό περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Συγκεκριμένα και τα κακουργήματα που τελούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούνται από την ιδιότητά τους, βουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γενικοί και ειδικοί γραμματείς της κυβέρνησης, ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ΝΠΔΔ ή διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων και αιρετά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Η ίδια τροπολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και αλλαγή στα χρόνια παραμονής στο βαθμό που κατέχουν οι δικαστές για να μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του προέδρου, αντιπροέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δηλαδή για την τοποθέτηση από το υπουργικό συμβούλιο στη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του αντιπροέδρου ή του αρεοπαγίτη προκειμένου να μπορεί να προαχθεί στην θέση του προέδρου από τα 4 χρόνια που είναι σήμερα, στα 3 χρόνια.