Ανάκαμψη και μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης

Η οπτικοακουστική βιομηχανία και ο τομέας των ειδησεογραφικών μέσων αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 193 δισ. €, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Και οι δύο τομείς επλήγησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19. Τα διαφημιστικά έσοδα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 20 % και οι κινηματογράφοι στην Ευρώπη υπέστησαν τεράστιες απώλειες.

Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη καλούνται να αξιοποιήσουν τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ μετά την κρίση, και να επενδύσουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης του τομέα των ειδησεογραφικών μέσων και του οπτικοακουστικού τομέα.

Ο ρόλος των ειδησεογραφικών μέσων και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι πολύ σημαντικός για τον δημοκρατικό διάλογο και την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης. Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης και ο οπτικοακουστικός τομέας αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις, όπως οι αλλαγές στις συνήθειες τηλεθέασης των πολιτών και η απώλεια διαφημιστικών εσόδων. Η COVID-19 δημιούργησε πρόσθετη πίεση και στους δύο τομείς. Τα συμπεράσματα που εγκρίναμε σήμερα καθορίζουν σαφή μέτρα προκειμένου οι εν λόγω τομείς να μπορέσουν να ανακάμψουν γρήγορα και να εξέλθουν ισχυρότεροι από την κρίση.Graça Fonseca, Υπουργός Πολιτισμού της Πορτογαλίας

Οι υπουργοί ζητούν επίσης να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η οπτικοακουστική βιομηχανία να μπορεί να προσεγγίζει ευκολότερα τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές και το αντίστοιχο κοινό. Για να ενισχυθεί η κυκλοφορία ευρωπαϊκού περιεχομένου εντός της Ευρώπης και διεθνώς, πρέπει να διευκολυνθεί η συνεργασία στον τομέα της παραγωγής και της διανομής. Η στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς οπτικοακουστικών μέσων είναι επίσης καίριας σημασίας.

Το σχέδιο δράσης προτείνει σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη του οπτικοακουστικού τομέα και του τομέα των ειδησεογραφικών μέσων. Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης πρωτοβουλίας MEDIA INVEST θα παρασχεθούν 400 εκατ. € για τη στήριξη των επενδύσεων στην οπτικοακουστική βιομηχανία. Τα ειδησεογραφικά μέσα θα επωφεληθούν από τα δάνεια και τις επενδύσεις της πρωτοβουλίας NEWS. Ένα διαδραστικό ψηφιακό εργαλείο θα βοηθήσει τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης να προσδιορίσουν τον καταλληλότερο μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης.