Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια των πληροφοριών

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ και της συμφωνίας για την ασφάλεια των πληροφοριών. Αυτό είναι και το τελευταίο στάδιο για την επικύρωση των συμφωνιών από πλευράς ΕΕ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κοινοποιηθεί πλέον η ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών της ΕΕ. Στη συνέχεια, οι συμφωνίες και τα συνοδευτικά κείμενα θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ πριν από το τέλος του μήνα. Την 1η Μαΐου 2021, θα τεθούν σε ισχύ και οι δύο συμφωνίες.

Ana Paula Zacarias, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας

Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας θα προσδώσει ασφάλεια δικαίου στη νέα σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, προς το συμφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων και των δύο πλευρών της Μάγχης. Θεωρούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας καλός γείτονας, ένας παλιός σύμμαχος και ένας σημαντικός εταίρος.Ana Paula Zacarias, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας

Ιστορικό

Οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία επί των κειμένων για μια συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και μια συμφωνία για τη ασφάλεια των πληροφοριών στις 24 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση περί υπογραφής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και της συμφωνίας για τη ασφάλεια των πληροφοριών και για την προσωρινή τους εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2021. Στη συνέχεια οι συμφωνίες υπεγράφησαν από τα δύο μέρη στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Οι συμφωνίες εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι δύο συμφωνίες προέβλεπαν την προσωρινή εφαρμογή τους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, εκτός και αν τα μέρη συμφωνούσαν για παράταση. Στις 23 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ, να παρατείνει την προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών έως τις 30 Απριλίου 2021, προκειμένου να δοθεί επαρκής προθεσμία για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του κειμένου στις 24 γλώσσες από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Η αναγνώριση των κειμένων της συμφωνίας στις 24 γλώσσες ως αυθεντικών ολοκληρώθηκε στις 21 Απριλίου.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2021, το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφασή του περί σύναψης των συμφωνιών, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε στις 27 Απριλίου.