Προϋπολογισμός: Στα 3,424 δισ. δολάρια το πρωτογενές έλλειμμα κατά το πρώτο τρίμηνο

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3,424 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, καταγράφεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,725 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 6,605 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1,822 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα αντιστοιχεί σε έλλειμμα ύψους 3,424 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,365 δις. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 494 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο της περσινής χρονιάς.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 11,497 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 669 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την εκτίμηση που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Την ίδια στιγμή, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,481 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 733 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ακόμα, τα έσοδα από φόρους αντιστοιχούν σε 10,542 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 326 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 983 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 64 εκατ. ευρώ από το στόχο (1,047 δισ. ευρώ).

Επίσης, τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έφτασαν τα 1.112 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 303 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Σε μηνιαίο επίπεδο, τον Μάρτιο του 2021 τα συνολικά καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού έφτασαν τα 2.964 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 949 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Επιπλέον, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.345 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 929 εκατ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 2.918 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 391 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ταυτόχρονα, οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε 381 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 21 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Αναφορικά με τα έσοδα του ΠΔΕ, καταγράφηκε πτώση κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου, φτάνοντας τα 275 εκατ. ευρώ.

Στο πεδίο των δαπανών, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου οι δαπάνες έφτασαν τα 17.222 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 1.549 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σχετικά με τις πληρωμές που συνδέονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαπιστώθηκε αύξηση κατά 437 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αρχική πρόβλεψη.

Τέλος, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 το ελληνικό Δημόσιο προέβη στις εξής πληρωμές:

  • δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.014 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
  • επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 672 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.107 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
  • κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 137 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
  • επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 85 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία και
  • επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.