ΟΟΣΑ: Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών στην Ελλάδα το 2020

Πτώση σημείωσε η φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα, όπως δείχνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ειδικότερα, η φορολογική επιβάρυνση των άγαμων μισθωτών χωρίς παιδιά με μέσο εισόδημα έπεσε κατά 0,80% στο 40,1% του κόστους εργασίας, ενώ στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 0,39% στο 34,6%. Η υψηλότερη επιβάρυνση παρατηρείται στο Βέλγιο (50,1%), τη Γερμανία (49%), την Αυστρία (47,3%), την Γαλλία (46,6%) και την Ιταλία (46%), ενώ η χαμηλότερη καταγράφεται στην Κολομβία (μηδενική), την Χιλή (7%) και τη Νέα Ζηλανδία (19,1%).

Η πτώση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα οφείλεται στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, καθώς και στη μείωση των εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Πιο αναλυτικά, η επιβάρυνση από τη φορολογία εισοδήματος μειώθηκε κατά 0,32%, από τη μείωση των εισφορών των εργαζομένων κατά 0,24% και από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,25%.

Ταυτόχρονα, στις χώρες του ΟΟΣΑ, η μείωση της επιβάρυνσης αποδίδεται στη μείωση της φορολογίας κατά 0,26% και των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,08%.

Ακόμα, στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούσαν στο 12,5% του κόστους εργασίας και οι εργοδοτικές εισφορές στο 19,7%, ενώ η φορολογία εισοδήματος στο 8%. Από την άλλη πλευρά, στον ΟΟΣΑ η φορολογία εισοδήματος ανήλθε στο 13,1%, ενώ οι εισφορές των εργαζομένων έφτασαν το 8,3% και των εργοδοτών στο 13,3%.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, η φορολογική επιβάρυνση για οικογένειες με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο με μέσο μισθό μειώθηκε κατά 0,82% στο 37,1% του κόστους εργασίας, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ καταγράφηκε πτώση 1,15 % στο 24,4%. Υψηλότερη επιβάρυνση από την Ελλάδα είχαν η Τουρκία με 38,2%, η Γαλλία με 37,9% και η Σουηδία με 37,5%, ενώ τη χαμηλότερη επιβάρυνση είχαν η Κολομβία με 5,4%, η Νέα Ζηλανδία με 5%, η Χιλή με 7% και η Ελβετία με 9,6%.

Τέλος, οι κρατήσεις των άγαμων μισθωτών χωρίς παιδιά με μέσο εισόδημα ανέρχονταν στο 25,4% έναντι 24,9% στις χώρες του ΟΟΣΑ.