ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Μείωση των εισοδημάτων στα χρόνια των Μνημονίων κατά 23% | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Μείωση των εισοδημάτων στα χρόνια των Μνημονίων κατά 23%

Ραγδαία επιδείνωση κατέγραψε η οικονομική κατάσταση των πολιτών κατά την διάρκεια των τριών Μνημονίων που υπέγραψε η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ.

Συγκεκριμένα, η έρευνα παραθέτει την οικονομική πραγματικότητα των πολιτών στην Ελλάδα συγκριτικά μ’ εκείνη σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου.

Αρχικά, τα στοιχεία δείχνουν μείωση του μέσου καθαρού εισοδήματος μεταξύ 2010 και 2020, την στιγμή που το μέσο καθαρό εισόδημα στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 6%. Πιο αναλυτικά, αυτή η μείωση ανήλθε στο 23%, αφού το μέσο ετήσιο εισόδημα ανερχόταν στα 24.016 δολάρια ετησίως, ενώ το 2020 έφτανε μόλις τα 18.452 δολάρια.

Παράλληλα, το ποσοστό αμειβόμενης απασχόλησης βρισκόταν στο 66,6% το 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2018 έπεσε στο 62,3%. Την ίδια στιγμή, οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι αντίστοιχες μερικής απασχόλησης κατέγραψαν αύξηση.

Ακόμη, το ποσοστό ανεργίας κατέγραψε ραγδαία αύξηση. Ταυτόχρονα, η μακροχρόνια ανεργία ανέβηκε στο 26% το 2018 από το 5% το 2010.

Σημαντικό στοιχείο αποτελούν τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, αφού το 23% των νοικοκυριών δήλωσε αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεών του.

Επιπλέον, το δημογραφικό αποτελεί ιδιαίτερο ζήτημα για την Ελλάδα, εξαιτίας της επιδείνωσης των δεικτών από το 2006. Ειδικότερα, το 2006 το ακαθάριστο ποσοστό γεννήσεων ήταν στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα μας κατέγραψε πτώση της τάξης του 2% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Μάλιστα, αύξηση καταγράφηκε στο ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας στην Ελλάδα συγκριτικά με την ΕΕ.