Ζαββός: Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με το σχέδιο «Ηρακλής»

Στα οφέλη του προγράμματος «Ηρακλής» για την μείωση των κόκκινων δανείων αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός.

Μιλώντας στο συνέδριο “Fin Forum 2021, Shaping the future of banking & finance”, ο κ. Ζαββός είπε, αρχικά, ότι ο πρώτος κύκλος τιτλοποιήσεων μέσω του προγράμματος οδήγησε στην πτώση των κόκκινων δανείων κατά 32 δισ. ευρώ, με την συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και χωρίς επιβάρυνση για τους φορολογούμενους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μείωση του συνολικού αποθέματος κόκκινων δανείων κατά 40%.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «Ηρακλής» αποτελεί μία συστημική λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων και μία σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης, αφού μέσα σε 13 μήνες έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα. Όπως είπε, προσελκύονται επενδύσεις από το εξωτερικό, κάτι που αποτυπώνεται ως ανάπτυξη της οικονομίας, τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κεφαλαιακή βάση των ελληνικών τραπεζών.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών σημείωσε πως τα παραπάνω πλεονεκτήματα οφείλονται στη χρηματοοικονομική και τεχνική δομή του «Ηρακλή», τα οποία είναι:

  • συστημική λύση που λειτουργεί με αποτίμηση που καθορίζονται από τις αγορές,
  • μηδενική στάθμιση κινδύνου στα κεφάλαια των τραπεζών, λόγω της εγγύησης του Δημοσίου για το senior τμήμα των δανείων,
  • μη επιβάρυνση των φορολογουμένων,
  • είσπραξη εσόδων από την προμήθεια για την παροχή εγγύησης,
  • ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας αντιστάθμισης κινδύνου μέσω της έκδοσης Credit Default Swaps (CDS) για κάθε τιτλοποίηση,
  • μικρές επιπτώσεις στα τραπεζικά κεφάλαια.

Ακόμα, ο κ. Ζαββός επεσήμανε πως οι τιτλοποιήσεις μέσω του «Ηρακλή» βοήθησε στην έξοδο των τραπεζών στις διεθνείς αγορές, καθώς και στην άνοδο της επενδυτικής βαθμίδας τους.

Αναφορικά με το μέλλον του προγράμματος, ο αρμόδιος Υφυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την παράτασή του από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Στόχος είναι η μείωση τόσο των παλαιών όσο και των νέων κόκκινων δανείων, ώστε να μειωθούν συνολικά κατά περίπου 30-32 δισ. ευρώ και να φτάσουν στον μ.ό. της ΕΕ (5%).

Ολοκληρώνοντας, έγινε αναφορά στην αναταραχή στις αγορές ομολόγων, με τον ίδιο να λέει ότι πρόκειται περισσότερο για μία διόρθωση των αποδόσεων που είχαν βρεθεί και σε αρνητικά επίπεδα λόγω του προγράμματος αγορών από την ΕΚΤ, παρά σε κάποια κρίση. Όπως είπε, «οι αγορές ομολόγων οδήγησαν τις αποδόσεις σε χαμηλά επίπεδα που δεν ενσωμάτωναν την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Τώρα, οι τιμές προσαρμόζονται. Εξάλλου, παρατηρήθηκε ότι παρά την αύξηση των αποδόσεων στα ομόλογα, οι τιμές των CDS δεν επηρεάστηκαν. Σήμερα, οι τιμές βρίσκονται στο ένα τρίτο από το επίπεδο του 2019 και στο μισό σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Το πρόγραμμα «Ηρακλής» επηρεάζεται κυρίως από τα CDS που κινούνται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την Ελλάδα, παρά από τις τιμές των ομολόγων».