Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόταση για επιπλέον στήριξη της Ελλάδας μέσω του προγράμματος SURE

Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την χορήγηση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 3,7 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος SURE σε κράτη-μέλη της ΕΕ απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, είχαν προηγηθεί αιτήματα από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE, επιπρόσθετα της στήριξης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης 394 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο, 125 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, 2,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 113 εκατ. ευρώ στη Λετονία, 355 εκατ. ευρώ στη Λιθουανία και 177 εκατ. ευρώ στη Μάλτα.

Έτσι, το σύνολο της χρηματοδότησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φτάνει τα 94,3 δισ. ευρώ προς 19 κράτη-μέλη.