Έγκριση από ESM και EFSF στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων προς το ΔΝΤ

Πράσινο φως στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των δανείων του ΔΝΤ έδωσαν τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Η συγκεκριμένη ενέργεια καθίσταται απαραίτητη, καθώς οι δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει η Ελλάδα με τους δύο μηχανισμούς προβλέπουν ότι σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής στο ΔΝΤ, ένα ανάλογο ποσό της χρηματοοικονομικής βοήθειας που παρείχαν EMS και EFSF γίνεται πληρωτέο.

Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, είπε ότι «χάρη στην άρση της ρήτρας που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά της χώρας, χάρη στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα, καθώς ακολουθεί τις χώρες του προγράμματος ESM / EFSF, δηλαδή την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, οι οποίες έχουν αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ εκ των προτέρων. Ο ESM και το EFSF είναι ο μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να εφαρμόσει πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους – αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας».

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πλευρά έστειλε επίσημα αιτήματα στον EFSF και τον ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων προς το ΔΝΤ στις 8 Φεβρουαρίου, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.