Υπουργείο Εργασίας: Παράταση της προθεσμίας γνωστοποίησης των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι τις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, «έως και την 31η Ιουλίου 2021 παρατείνεται για το έτος 2021 η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 του άρθρου 2 της αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” που αφορά στο έντυπο Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας».