Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για έναν χρόνο χωρίς προϋποθέσεις - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για έναν χρόνο χωρίς προϋποθέσεις

Έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2022 θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας χωρίς προϋποθέσεις οι ασφαλισμένοι του e- ΕΦΚΑ.

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (όπως υγειονομική περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, διασφαλίζεται για το επόμενο δωδεκάμηνο, ανεξάρτητα εάν οι εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που έχει τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η διάταξη προβλέπει λοιπόν την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των εργαζομένων για το επόμενο δωδεκάμηνο, χωρίς να εξετάζεται αν το 2020 είχαν δύο μήνες ή 50 ημέρες ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών κατηγοριών στις οποίες η ασφαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδικές διατάξεις μέχρι πρότινος.