Μείωση ενοικίου για τα περίπτερα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο

Την συμπερίληψη και των περιπτέρων στο μέτρο της μείωσης ενοικίου κατά 40% για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, αρχικά, είχε προκληθεί ζήτημα με τη συμπερίληψη των περιπτέρων στην απαλλαγή του 40% από την καταβολή του μισθώματος, καθώς η Πολ.1230/14-10-2015 προβλέπει ότι το συμφωνητικό που συντάσσεται για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, δεν αποτελεί συμφωνητικό εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακίνητου. Κατά συνέπεια, δεν περιλαμβανόταν στα πληροφοριακά συστήματα μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet.