Κομισιόν: Έγκριση ελληνικού προγράμματος 500 εκατ. ευρώ για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στην έγκριση ελληνικού προγράμματος για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας ύψους 500 εκατ. ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, η ενίσχυση περιλαμβάνει όλους τους κλάδους, εκτός από εκείνους του χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας, του καπνού και της αλιείας. Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις υπεράκτιες εταιρείες.

Το ποσό των επιχορηγήσεων είναι ίσο με τους τόκους που θα έπρεπε να καταβάλουν οι δικαιούχοι για υφιστάμενα δάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, η στήριξη δεν υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021.