Πτώση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου το Νοέμβριο

Μείωση καταγράφηκε στο πεδίο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου το Νοέμβριο, καθώς έπεσαν από στο 1,476 δις ευρώ από το 1,647 δις ευρώ τον Οκτώβριο.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης δείχνουν πως οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν στα 707 εκατομμύρια ευρώ από τα 838 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα.