Οι ημερομηνίες πληρωμής για τις αναστολές Δεκεμβρίου

Στις 11 και 12 Ιανουαρίου αναμένεται να καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είτε ήταν κλειστές με κρατική εντολή είτε πληττόμενες λόγω του κορωνοϊού.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα μέχρι τις 14 Ιανουαρίου για νέες δηλώσεις αναστολών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθώς και ορθών επαναλήψεων μόνο για αύξηση των διαστημάτων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Επίσης, νέα ευκαιρία δίνεται και για τις δηλώσεις των αναστολών Δεκεμβρίου, από 15 έως 18 Ιανουαρίου.

Ακόμα, εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή το Δεκέμβριο το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων από το κράτος. Το υπουργείο εργασίας έχει ήδη καταβάλλει σε 1.060.434 εργαζόμενους, το τμήμα του Δώρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής σύμβασης εργασίας για την περίοδο 1 Μαΐου – 30 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη δήλωση της αναστολής από την επιχείρηση στο ΕΡΓΑΝΗ, οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).