Από την 1η Φεβρουαρίου θα λειτουργήσουν κανονικά γυμνάσια και λύκεια

Ανοίγουν τα σχολεία για Γυμνάσια και Λύκεια την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Εξαίρεση θα αποτελούν τα σχολεία στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, στις λεγόμενες «κόκκινες» περιοχές, όπου εκεί τα λύκεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν εξ αποστάσεως με τηλε-εκπαίδευση, και όχι δια ζώσης. Τα λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και στις περιοχές αυτές.

Δεν θα ανοίξουν- τουλάχιστον στην παρούσα φάση- Πανεπιστήμια, ΙΕΚ και φροντιστήρια και θα συνεχίσουν την λειτουργία τους με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τέλος, όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές (πανεπιστήμια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) θα παραμένουν σε εξ αποστάσεως λειτουργία.

Το υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε επίσης ότι αναφορικά με τους φοιτητές που χρειάζεται να μετακινηθούν, προκειμένου να αποδεσμεύσουν το ακίνητο το οποίο ενοικιάζουν, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, χρησιμοποιώντας το απαραίτητο δικαιολογητικό με τη λήξη του σχετικού μισθωτηρίου. Η διάρκεια μετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβεί τις τρείς ημέρες.

Τέλος να τονιστεί ότι το υπουργείο έχει αποφασίσει την διεξαγωγή δωρεάν τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού για μαθητές και καθηγητές, ενώ θα τηρηθούν κατά την λειτουργία των σχολικών μονάδων, όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης κατά του Covid-19.