Υπ. Οικονομικών: Πρωτογενές έλλειμμα 13.147 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Υπ. Οικονομικών: Πρωτογενές έλλειμμα 13.147 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου

Πρωτογενές έλλειμμα 13.147 εκατομμύρια ευρώ καταγράφηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15.292 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, δείχνουν έλλειμμα του ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 18.252 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 19.837 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Έτσι, παρατηρείται πρωτογενές έλλειμμα 13.747 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15.292 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα καθαρά έσοδα, διαπιστώνεται ότι ανήλθαν σε 42.126 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με την πρόβλεψη για την φετινή χρονιά που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ. Την ίδια στιγμή, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 47.190 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 916 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου παρατηρήθηκε αύξηση στις παρακάτω κατηγορίες εσόδων:

α)  ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

β)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 373 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

γ)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

δ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

ε)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 130 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 145 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

ζ)  Μεταβιβάσεις κατά 342 εκατ. ευρώ ή 7,0% ,

η)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

θ)  Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ ή 1,6%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

Από την άλλη, διαπιστώθηκε πτώση στις εξής κατηγορίες:

α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 5,3%,

β)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

γ)  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ)  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε)  Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

Σε μηνιαία βάση, το σύνολο των καθαρών εσόδων του Νοεμβρίου 2020 έφτασε τα 3.715 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 753 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο, κάτι που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους καθώς και στα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.199 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 863 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Επίσης, τα έσοδα από φόρους για το Νοέμβριο ανήλθαν σε 3.609 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 533 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας θα επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου και εντεύθεν κι όχι του Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.

Πιο αναλυτικά, αύξηση παρατηρήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες εσόδων τον Νοέμβριο:

α)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 363 εκατ. ευρώ,

β)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ,

γ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 16 εκατ. ευρώ,

δ)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 165 εκατ. ευρώ,

ε)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 111 εκατ. ευρώ,

στ)  Μεταβιβάσεις κατά 311 εκατ. ευρώ,

ζ)  Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 20 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 35 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, μείωση παρατηρήθηκε στις εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 40 εκατ. ευρώ,

β)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ,

γ)  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ,

δ)  Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 28 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 25 εκατ. ευρώ,

ε)  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 14 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 31 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2020 έφτασαν τα 484 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 413 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 330 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –   Νοεμβρίου 2020 έφτασαν τα 60.378 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 779 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (61.157 εκατ. ευρώ), γεγονός που οφείλεται στην απόκλιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 1.012 εκατ. ευρώ.

Ο τακτικός προϋπολογισμός κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 234 εκατ. ευρώ. Η κύρια αιτία αυτής της απόκλισης είναι η υπερεκτέλεση κατά 337 εκατ. ευρώ έναντι των αρχικά προβλεπόμενων κονδυλίων του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, με πληρωμές ύψους 3.905 εκατ. ευρώ έναντι στόχου ενδεκάμηνου ύψους 3.568 εκατ. ευρώ (εκτός του σκέλους που εκτελείται από το  ΠΔΕ).

Πέραν τούτου, συνεχίζεται η απρόσκοπτη διενέργεια των πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας, οι κυριότερες των οποίων είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1.796 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων ύψους 489 εκατ. ευρώ και 263 εκατ. ευρώ από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) τα μέτρα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 494 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 214 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 997 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους 1.780 εκατ. ευρώ.

Η υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1.012 εκατ. ευρώ στο ενδεκάμηνο οφείλεται σε έργα που δεν σχετίζονται με την πανδημία και εντοπίζεται κυρίως στο εθνικό σκέλος, στο οποίο διαπιστώθηκε υποεκτέλεση κατά 801 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –   Νοεμβρίου 2020 εμφάνισαν αύξηση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 13.870 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του Προγράματος Δημοσίων Επενδύσεων, κυρίως λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τέλος, οι δαπάνες σε μηνιαίο επίπεδο ανήλθαν σε 8.516 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 158 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου εξαιτίας της υποεκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.