ΟΟΣΑ: Σταδιακή επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ανάκαμψη το 2021

Σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά πτώση του ελληνικού ΑΕΠ -10,1% το 2020, τάση που θα αντιστραφεί το 2021 και το 20211 με ανάπτυξης 0,1% και 6,6% αντίστοιχα.

Παράλληλα, η ανεργία θα ανέλθει στο 16,9% την φετινή χρονιά, θα αυξηθεί το 2021 (17,8%), ενώ θα καταγραφεί συρρίκνωση το 2022 (17,2%).

Επιπλέον, προβλέπεται έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης -9,5% το 2020, την στιγμή που το 2020 και το 2021 προβλέπεται αντιστροφή των δεδομένων (-7% και -2,6% αντίστοιχα). Ταυτόχρονα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 213,7% το 2020, σημειώνοντας μείωση τα επόμενα δύο χρόνια (207,6% το 2021 και 194,6% το 2022).

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η σημαντική πτώση της τουριστικής δραστηριότητας και τα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού επιδρούν στις προοπτικές επιστροφής της ελληνικής οικονομίας σε ανάκαμψη. Η πτώση 50% του τζίρου των τουριστικών καταλυμάτων και της εστίασης στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο πριν συνέβαλε στη σημαντική μείωση των πωλήσεων της βιομηχανίας, του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου.

Κατά συνέπεια, συνιστάται η διεύρυνση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται ότι ο προϋπολογισμός για το 2021 δίνει προτεραιότητα στις μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των ασφαλιστικών εισφορών, «που θα στηρίξουν την αύξηση της απασχόλησης πιο μακροπρόθεσμα».

Ακόμη, προτείνεται η επέκταση των προγραμμάτων κατάρτισης με σκοπό την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Επίσης, ο ΟΟΣΑ καλεί τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν τις προσπάθειες είσπραξης φορολογικών εσόδων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχυθεί κεφαλαιακά, ώστε να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη.