Εστίαση: Επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ για εξωτερική θέρμανση

Ενίσχυση που θα φτάσει μέχρι τα 5.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν οι επιχειρήσεις της εστίασης προκειμένου να προμηθευτούν θερμαντικά σώματα για τους εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό μέχρι 60.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση θα καλύπτει μέρος του κόστους για την απόκτηση θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρική, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο, αυτόνομη/μεμονωμένη), ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα πριν την προμήθεια.

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα επιχορηγεί την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Εφόσον ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.

Ακόμα, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση, υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση, δεν θα ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι ΚΑΔ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

– 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

– 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

– 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.