ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση -11,7% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση το 2020

Μείωση -11,7% κατέγραψε το ΑΕΠ της χώρας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, με την ύφεση από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο να ανέρχεται στο 8,8%.

Πιο αναλυτικά, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση σε όρους όγκου το γ’ τρίμηνο του 2020 κατά 2,3%, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ενώ συγκριτικά με το γ’ τρίμηνο του 2019 καταγράφηκε πτώση -11.7%.

Παράλληλα, συγκρινόμενο με τα στοιχεία του γ’ τριμήνου του 2019, καταγράφεται πτώση -9,6%.

Ταυτόχρονα, η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι το ΑΕΠ των τριμήνων των προηγούμενων δέκα ετών, όπως επίσης και των προηγούμενων δύο τριμήνων του 2020, έχει αναθεωρηθεί λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία με έτος βάσης 2015, που ανακοινώθηκαν στο Δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στις 16/10/2020.

Κατά συνέπεια, τα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο 2020 αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το δ’ τρίμηνο 2020 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα.

Τριμηνιαίες μεταβολές

Σε επίπεδο τριμήνου καταγράφηκαν οι εξής μεταβολές:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020.
    Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 10,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 39,2%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,4%.

Ετήσιες μεταβολές

Σε ετήσιο επίπεδο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019.
    Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 44,9% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 80,0%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 18,1%.