Δίκαιη φορολόγηση: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με νέους κανόνες για τη φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Δίκαιη φορολόγηση: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με νέους κανόνες για τη φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τον πρόσφατο συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη, με τον οποίο επεκτείνονται οι κανόνες της ΕΕ για τη φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε όσοι και όσες αποκομίζουν κέρδη μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε πλατφόρμες να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Η συμφωνία αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για δίκαιη και απλή φορολόγηση που στηρίζει την ανάκαμψη. Βάσει της πρότασης που έγινε δεκτή σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που αποκομίζουν οι πωλητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες, είτε η πλατφόρμα βρίσκεται στην ΕΕ είτε όχι. Αυτό όχι μόνο θα επιτρέψει στις εθνικές αρχές να εντοπίζουν τις καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται φόρος, αλλά και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει τις πλατφόρμες, οι οποίες συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες και διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη δήλωση στοιχείων. Η πρόταση επίσης ενισχύει και αποσαφηνίζει τους κανόνες σε άλλους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την καταπολέμηση καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, για παράδειγμα μέσω κοινών φορολογικών ελέγχων. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε σχετικά: «Ήταν πλέον καιρός να επικαιροποιήσουμε τους φορολογικούς μας κανόνες ώστε να αποτυπώνουν την αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών πλατφορμών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μόλις εγκριθούν και τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες που συζητήθηκαν σήμερα, οι εθνικές αρχές θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που αποκομίζουν οι πωλητές που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές, ενώ οι εν λόγω πωλητές θα επωφελούνται από απλούστερες διοικητικές διαδικασίες. Πρόκειται για καλά νέα, τόσο για τα δημόσια ταμεία όσο και για τους έντιμους επιχειρηματίες.»

Η επίσημη έγκριση της συμφωνίας θα ακολουθήσει μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατυπώσουν τη γνώμη τους επ’ αυτής. Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023.