Υπ. Εργασίας: Ανοίγει το απόγευμα η πλατφόρμα για τα αναδρομικά - ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - Όλα στο προσκήνιο!

Υπ. Εργασίας: Ανοίγει το απόγευμα η πλατφόρμα για τα αναδρομικά

Το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονόμους των 172.222 δικαιούχων αναδρομικών συντάξεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπ. Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ η ίδια διαδικασία προβλέπεται και για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή ολόκληρο το 11μηνο που μεσολαβεί από 11/06/2015 έως και 12/05/2016 και απεβίωσε μετά τις 12 Μαΐου του 2016, τότε οι νόμιμοι κληρονόμοι του δικαιούνται το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο συνταξιοδοτικό του εισόδημα την περίοδο 11/06/2015 – 12/05/2016.

Αντίστοιχα, αν ο συνταξιούχος πέθανε στις 12 Ιανουαρίου του 2016, τότε οι κληρονόμοι του δικαιούνται το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο διάστημα 11/06/2015  – 12/01/2016.

Αναφορικά με τον έλεγχο, είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός βάσει εγγράφων όπως το πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σχετικά με τα ποσά ανά Ταμείο, ισχύουν τα εξής:

Συνταξιούχοι του Δημοσίου: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 11.254 ευρώ και το μέσο ποσό στα 990 ευρώ. Το μέγιστο ποσό αναδρομικών είναι με διπλή σύνταξη από Δημόσιο, ή και άλλο Ταμείο.

  • Συνταξιούχοι του ΙΚΑ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 5.839 ευρώ και το μέσο στα 623 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.778 ευρώ και το μέσο στα 1.992 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 4.010 ευρώ και το μέσο στα 908 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 10.284 ευρώ και το μέσο στα 647 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.167 ευρώ και το μέσο στα 1.438 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.895 ευρώ και το μέσο στα1.881 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι από ΤΑΠ-ΔΕΗ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 7.109 ευρώ και το μέσο στα 1.915 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι από ΟΓΑ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 1.726 ευρώ και το μέσο στα 242 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: Το μέγιστο ποσό φτάνει στα 6.054 ευρώ και το μέσο στα 1.153 ευρώ.