Υπ. Ανάπτυξης: Νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Στην παρουσίαση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στο υπουργικό συμβούλιο.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αλλαγή της νοοτροπίας τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Ειδικότερα, τα επιχειρηματικά σχήματα θα λειτουργούν μέσω απλής γνωστοποίησης στο notifybusiness.gov.gr, με τους ελέγχους να διεξάγονται κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Το νομοσχέδιο βασίζεται στους εξής πυλώνες:

  • Την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για μεγάλο τμήμα των οικονομικών δραστηριοτήτων,
  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων, και
  • Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των παραπάνω διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την διεύρυνση και επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων στους τομείς μεταφορών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας και ναυτιλίας.

Αρχικά, ο τομέας των μεταφορών αφορά την πώληση, συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τους σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και τα πλυντήρια – λιπαντήρια.

Αναφορικά με την εκπαίδευση, περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η ενοικίαση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, οι δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας και οι δραστηριότητες φυσικής ευεξίας.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας αφορούν: τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα Κέντρα  Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας. 

Επιπροσθέτως, οι δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας περιλαμβάνουν τις σχολές ναυαγοσωστικής και την εκμίσθωση ταχύπλοων αναψυχής, ενώ οι δραστηριότητες στην ψυχαγωγία αφορούν τα λούνα πάρκ, το τσίρκο και το παγοδρόμιο.